Bókasafn

Bókasafn

Bókasafn hreppsins stendur á gömlum merg. Upphaflega hét það Lestrarfélag Grýtubakkahrepps og var stofnað 1875. Frá 1984 hefur það verið staðsett í skólanum og rekið í sameiningu við skólasafnið. Safnið hefur á fimmta þúsund titla til útlána og er tengt Landskerfi bókasafna.

Nemendur geta fengið lánaðar bækur til lestrar í skólanum og heima. Safnið er alltaf opið á skólatíma og sjá kennarar um afgreiðslu eða nemendur sjálfir. Þar sem húsrýmið er af skornum skammti er vinnuaðstaða fyrir nemendur engin inni á safninu sjálfu en þeir geta í staðinn tekið bækur með sér inn í stofur.

Markmið með kennslu og störfum á skólasafni eru að:

  • örva áhuga nemenda á lestri fagurbókmennta og fræðirita.
  • þjálfa lestrarfærni nemenda.
  • veita leiðbeiningar um hvernig nýta megi safnkost.
  • þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum.
  • æfa nemendur í að vinna úr heimildum, draga ályktanir og gera munnlega og skriflega grein fyrir hugmyndum sínum. 

Utan skólatíma er bókasafnið opið á miðvikudögum frá klukkan 17:00 – 18:00 og á laugardögum frá klukkan 10:00-12:00.

Bókavörður er Björn Ingólfsson.

 

Bókasafn