Skimanir

Skimanir sem lagðar eru reglubundið fyrir alla nemendur: 

 1.-2. bekkur: Læsi

3.-5. bekkur: Orðarún og lesferill

6.-8. bekkur: Orðarún, lesfimi og stafsetning/miðbjörg

9. bekkur: GRP 14

Þeir nemendur sem hafa slaka færni eða vísbendingar um ákveðna veikleika í skimunum fara í ítarlegra greiningarferli eftir því sem við á. Ef vísbenginar eru um lestrarerfiðleika þá fara nemendur í lestrarskimunina Aston Index (3. bekkur) eða lestrarskimunina Logos.

Þegar niðurstaða samræmdra prófa liggur fyrir í 4., 7., og 9. bekk eru þær notaðar til að meta stöðu nemenda. Ef niðurstöður eru undir meðaltali eða ef ástæða þykir til þá er lestrarskimunin Logos og/eða stærðfræðiskimunin Talnalykill lögð fyrir.