Skimanir

Skimanir sem lagðar eru reglubundið fyrir alla nemendur: 

 1.-2. bekkur: Læsi og lesfimi

3.-4. bekkur: Orðarún og lesfimi

5.-8. bekkur: Orðarún og lesfimi

9.-10. bekkur: Lesskilningspróf og lesfimi

Þeir nemendur sem hafa slaka færni eða vísbendingar um ákveðna veikleika í skimunum fara í ítarlegra greiningarferli eftir því sem við á. Ef vísbenginar eru um lestrarerfiðleika þá fara nemendur í lestrarskimunina Logos.