Farsæld barna

Farsæld barna

Börn og foreldrar sem á þurfa að halda eiga að hafa aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barns (oftast nefnd Farsældarlögin) eiga að tryggja skipulag og samfellu og hafa það markmið að skapa heildarsýn og ramma um þau þjónustukerfi sem skipta mestu máli fyrir farsæld barna.

Farsæld barna - heimasíða

Tengiliðir

Öll börn og foreldrar skulu hafa aðgang að tengilið þjónustu í þágu farsældar barns eftir því sem þörf krefur. Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsingar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþættingu á fyrsta stigi í samræmi við óskir foreldra og/eða barns.

Foreldrar og börn geta alltaf leitað sjálf til tengiliðar í nærumhverfi barnsins og óskað eftir samþættri þjónustu.

Tengiliðir í Grenivíkurskóla eru:

Þorgeir Rúnar Finnsson - skólastjóri - thorgeir@grenivikurskoli.is
Guðrún Árnadóttir - fagstjóri stuðningskennslu - gunna@grenivikurskoli.is