Skólahjúkrun

Heilsugæsla Grenivíkurskóla heyrir undir heilsugæsluna á Grenivík. Sesselja Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur sinnir skólaheilsugæslu og er hennar viðverutími í skóla 2., 3. og 4. miðvikudag í mánuði klukkan 09:00 – 12:00. Hægt að ná í hana á þeim tíma í síma 414-5414 eða 894-8981.

Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

1. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og sjálfsmat.
4. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og sjálfsmat.
7. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og sjálfsmat. Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta). Stúlkur bólusettar gegn leghálskrabbameini, alls 2 sprautur.
9. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdarmæling og sjálfsmat.
                   Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa.

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.

Skólaheilsugæslan fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Landlæknis segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft samband við foreldra/forráðamenn áður en bætt er úr því.

Nánari upplýsingar um skólaheilsugæslu má nálgast á vefsíðunni www.heilsuvera.is

Fræðsla/heilbrigðisvarnir/forvarnir

Skólaheilsugæslan sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þá til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilbrigði. Foreldrar/forráðamenn geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Svefn, nesti og skjólfatnaður

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa að sofa 10 – 12 klukkustundir á nóttu. Skóladagur nemenda er langur og því áríðandi að borða staðgóðan morgunmat áður en haldið er í skólann. Nemendur fá ávexti og grænmeti á hverjum morgni og máltíð í hádeginu 4 daga vikunnar. Á föstudögum þurfa allir nemendur að koma með hollt og staðgott nesti með sér.  Þá er boðið upp á mjólkurglas í skólanum. Þegar nemendur eru lengur en til klukkan 14:30 í skólanum eða þeir fara í íþróttir eða taka þátt í félagsstarfi eftir skóla þurfa þeir að koma með hollt og staðgott nesti

Foreldrar/forráðamenn þurfa að fylgjast með því að nemendur séu klæddir eftir veðri.

Slys og veikindi

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum er sinnt. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. ofnæmi, flogaveiki, sykursýki og blæðingarsjúkdóma.

Lyfjagjafir

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra/forráðamanna. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insulíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um. Foreldrar/forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólaheilsugæslu eða skólastjóra sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.

Lús

Lúsin kíkir reglulega í heimsókn í grunnskóla landsins yfir skólaárið og því mikilvægt að foreldrar/forráðamenn séu vakandi fyrir því.  Komi upp lús þá ber foreldrum að grípa til viðeigandi ráðstafana og hafa nemanda heima meðan verið er að meðhöndla hann.