Skólinn okkar

Skólinn okkar

Grenivíkurskóli flutti í núverandi húsnæði 13. okt. 1981. Áður var skólinn í Gamla skólanum sem byggður var 1925 og var löngu orðinn allt of lítill. 

Skólahúsið er 620m² að flatarmáli á tveimur hæðum. Sundlaug er við skólann, byggð 1990. Hún er 8x16,67 m, ekki yfirbyggð.  Sund er kennt einu sinni í viku. Íþróttahúsið var byggt 1994. Salurinn er 18x28 m með áhorfendapöllum til annarrar hliðar. Nýbygging við íþróttamiðstöð var vígð haustið 2005.

Nemendur Grenivíkurskóla eru 53 í vetur. Þeir voru flestir rúmlega 90 um miðjan 9. áratuginn en fækkaði á fimmtán árum alveg niður í 43. Nemendafjöldi hefur verið í kringum 50 undanfarin ár. 

Kennt er í fimm námshópum. Fyrsti og annar bekkur er saman, þar eru 9 nemendur. Þriðji og fjórði bekkur er saman, þar eru  11 nemendur.  Fimmti og sjötti bekkur er saman, þar eru 14 nemendur. Sjöundi og áttundi bekkur er saman, þar eru 11 nemendur. Níundi og tíundi bekkur er saman, þar eru 8 nemendur. Skólinn hefst kl. 8:20 á morgnana. Hluti nemendahópsins, þeir sem búa í Höfðahverfi, er í skólaakstri. Í vetur eru 6 nemendur í daglegum akstri.

Einkunnarorð skólans eru: hugur, hönd og heimabyggð„Hugur“ vísar til þess andlega afls sem býr í nemendum og starfsfólki, getuna til að hugsa gagnrýnið og skilja heiminn í kringum okkur. „Hönd“ stendur fyrir framkvæmdir, það að vinna með þá þekkingu sem aflað hefur verið og einnig það nám sem fram fer með því að skapa og finna lausnir í verklegum greinum. „Heimabyggð“ er okkur mikilvæg, þekking á sögu og umhverfi, þátttaka í félagsstarfi og atvinnulífinu. Nemendur læra að þekkja sína heimabyggð og skilja hvernig nærsamfélagið virkar.

Skólaheit Grenivíkurskóla er:  ,,Ég kem í skólann til að læra og gera mitt besta”.

Í skólaheitinu felst að skólinn leitast við að haga skólastarfinu í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Áhersla er lögð á að nýta námstímann vel og að allir geti nýtt hæfileika sína til fulls.